ΕΚΠΠΣ - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Επικοινωνία 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)
Ξάνθου 32, ΤΚ 15451, Ν. Ψυχικό
Τηλέφωνο: +30 210 6728000
Fax: +30 210 6779561
email: